imglogo
Пръстен 71129/18 
Държава Bulgaria 
Име K & M 

Training 18.06.2018 (5km)   619 place 
Training 19.06.2018 (10km)   633 place 
Training 21.06.2018 (20km)   678 place 
Training 22.06.2018 (30km)   711 place 
Training 25.06.2018 (40km)   800 place 
Training 26.06.2018 (60km)   872 place 
Training 29.06.2018 (80km)   701 place 
Training 10.07.2018 (30km)   315 place 
Race 03.07.2018 (110km)   266 place 
Race 06.07.2018 (140km)   479 place 
Race 13.07.2018 (200km)   659 place 
Race 18.07.2018 (300km)   762 place 
AS Pigeon 2018