imglogo
Пръстен 71181/18 
Държава Bulgaria 
Име B & G 

Training 18.06.2018 (5km)   525 place 
Training 19.06.2018 (10km)   868 place 
Training 21.06.2018 (20km)   376 place 
Training 22.06.2018 (30km)   275 place 
Training 25.06.2018 (40km)   575 place 
Training 26.06.2018 (60km)   667 place 
Training 29.06.2018 (80km)   48 place 
Training 10.07.2018 (30km)   778 place 
Race 03.07.2018 (110km)   128 place 
Race 06.07.2018 (140km)   515 place 
Race 13.07.2018 (200km)   320 place 
Race 18.07.2018 (300km)   485 place 
Race 28.07.2018 (505km) Derby 2018  86 place 
AS Pigeon 2018