imglogo
Пръстен X14745/18 
Държава Great Britain 
Име Rainstorm Boys 

Training 18.06.2018 (5km)   877 place 
Training 19.06.2018 (10km)   860 place 
Training 21.06.2018 (20km)   763 place 
Training 22.06.2018 (30km)   899 place 
Training 25.06.2018 (40km)   899 place 
Training 26.06.2018 (60km)   698 place 
Training 29.06.2018 (80km)   714 place 
Training 10.07.2018 (30km)   320 place 
Race 03.07.2018 (110km)   845 place 
Race 06.07.2018 (140km)   838 place 
Race 13.07.2018 (200km)   212 place 
Race 18.07.2018 (300km)   698 place 
AS Pigeon 2018