imglogo
Пръстен X14746/18 
Държава Great Britain 
Име Rainstorm Boys 

Training 18.06.2018 (5km)   918 place 
Training 19.06.2018 (10km)   956 place 
Training 21.06.2018 (20km)   869 place 
Training 22.06.2018 (30km)   960 place 
Training 25.06.2018 (40km)   682 place 
Training 26.06.2018 (60km)   277 place 
Training 29.06.2018 (80km)   629 place 
Training 10.07.2018 (30km)   539 place 
Race 03.07.2018 (110km)   617 place 
Race 06.07.2018 (140km)   468 place 
Race 13.07.2018 (200km)   221 place 
Race 18.07.2018 (300km)   217 place 
AS Pigeon 2018