imglogo
Пръстен 7169-344/21 
Държава Bulgaria 
Име EFRAIM HIKMET  

Training 19.07.2021 (5km)   94 place 
Training 20.07.2021 (10km)   931 place 
Training 24.07.2021 (30km)   314 place 
Training 27.07.2021 (40km)   900 place 
Training 29.07.2021 (50km)   1986 place 
Training 31.07.2021 (60km)   2507 place 
Training 02.08.2021 (80km)   1975 place 
Race 05.08.2021 (100km)   2397 place 
Race 09.08.2021 (140km)   1573 place 
Race 13.08.2021 (200km)   181 place 
Race 19.08.2021 (300km)   695 place 
Race 27.08.2021 (360km) Bucau, Romania  281 place 
Race 05.09.2021 (505km) Botosani, Romania  26 place 
AS Pigeon 2021  88 place, 6 races - speed 894.9407