imglogo
Пръстен V-50319/21 
Държава United Kingdom 
Име P.S.2  

Training 19.07.2021 (5km)   66 place 
Training 20.07.2021 (10km)   548 place 
Training 23.07.2021 (20km)   425 place 
Training 24.07.2021 (30km)   708 place 
Training 27.07.2021 (40km)   122 place 
Training 29.07.2021 (50km)   1335 place 
Training 31.07.2021 (60km)   41 place 
Training 02.08.2021 (80km)   1998 place 
Race 05.08.2021 (100km)   1581 place 
Race 09.08.2021 (140km)   1865 place 
Race 13.08.2021 (200km)   1138 place 
Race 19.08.2021 (300km)   76 place 
Race 27.08.2021 (360km) Bucau, Romania  336 place 
Race 05.09.2021 (505km) Botosani, Romania  111 place 
AS Pigeon 2021  60 place, 6 races - speed 940.2474