imglogo
Пръстен C-32717/22 
Държава United Kingdom 
Име SORIN DUDU  

Training 07.07.2022 (5km)   1383 place 
Training 10.07.2022 (10km)   974 place 
Training 15.07.2022 (15km)   1446 place 
Training 17.07.2022 (20km)   1978 place 
Training 19.07.2022 (30km)   1009 place 
Training 22.07.2022 (50km)   429 place 
Training 26.07.2022 (70km)   1333 place 
Training 05.08.2022 (1km)   108 place 
Race 29.07.2022 (100km)   1057 place 
Race 08.08.2022 (120km)   354 place 
Race 12.08.2022 (200km)   560 place 
Race 18.08.2022 (300km)   322 place 
Race 24.08.2022 (360km)   286 place 
AS Pigeon 2022  304 place, 5 races - speed 1255.0158