imglogo
Пръстен 4111535/22 
Държава Belgium 
Име LOFT MARINA  

Training 07.07.2022 (5km)   1327 place 
Training 10.07.2022 (10km)   1079 place 
Training 15.07.2022 (15km)   1294 place 
Training 17.07.2022 (20km)   1036 place 
Training 19.07.2022 (30km)   1414 place 
Training 22.07.2022 (50km)   1665 place 
Training 26.07.2022 (70km)   1779 place 
Training 05.08.2022 (1km)   1723 place 
Race 29.07.2022 (100km)   947 place 
Race 08.08.2022 (120km)   1383 place 
Race 12.08.2022 (200km)   569 place 
AS Pigeon 2022  1463 place, 3 races - speed 1206.4512