imglogo
Пръстен 4111575/22 
Държава Belgium 
Име LOFT MARINA - VAN DER PERRE  

Training 07.07.2022 (5km)   1633 place 
Training 10.07.2022 (10km)   166 place 
Training 15.07.2022 (15km)   1237 place 
Training 17.07.2022 (20km)   1007 place 
Training 19.07.2022 (30km)   1464 place 
Training 22.07.2022 (50km)   1165 place 
Training 26.07.2022 (70km)   1003 place 
Training 05.08.2022 (1km)   143 place 
Race 29.07.2022 (100km)   490 place 
Race 08.08.2022 (120km)   1819 place 
AS Pigeon 2022  1834 place, 2 races - speed 685.2044