imglogo
Пръстен 5822-210/22 
Държава Germany 
Име EGINGER MICHAEL  

Training 07.07.2022 (5km)   124 place 
Training 10.07.2022 (10km)   291 place 
Training 15.07.2022 (15km)   48 place 
Training 17.07.2022 (20km)   189 place 
Training 19.07.2022 (30km)   588 place 
Training 22.07.2022 (50km)   813 place 
Training 05.08.2022 (1km)   381 place 
Race 29.07.2022 (100km)   1829 place 
Race 08.08.2022 (120km)   1015 place 
Race 12.08.2022 (200km)   1368 place 
Race 18.08.2022 (300km)   869 place 
Race 24.08.2022 (360km)   769 place 
AS Pigeon 2022  932 place, 5 races - speed 1077.5105