imglogo
Пръстен 5822-214/22 
Държава Germany 
Име EGINGER MICHAEL  

Training 07.07.2022 (5km)   1432 place 
Training 10.07.2022 (10km)   659 place 
Training 15.07.2022 (15km)   1358 place 
Training 17.07.2022 (20km)   412 place 
Training 19.07.2022 (30km)   1976 place 
Training 22.07.2022 (50km)   631 place 
Training 26.07.2022 (70km)   155 place 
Training 05.08.2022 (1km)   765 place 
Race 29.07.2022 (100km)   847 place 
Race 08.08.2022 (120km)   23 place 
Race 12.08.2022 (200km)   987 place 
Race 18.08.2022 (300km)   1007 place 
Race 24.08.2022 (360km)   501 place 
AS Pigeon 2022  704 place, 5 races - speed 1185.5144