imglogo
Пръстен 906-299/22 
Държава Austria 
Име MICHAEL RUDORFER  

Training 07.07.2022 (5km)   550 place 
Training 10.07.2022 (10km)   1179 place 
Training 15.07.2022 (15km)   426 place 
Training 17.07.2022 (20km)   623 place 
Training 19.07.2022 (30km)   508 place 
Training 22.07.2022 (50km)   1420 place 
Training 26.07.2022 (70km)   408 place 
Training 05.08.2022 (1km)   308 place 
Race 29.07.2022 (100km)   1603 place 
Race 08.08.2022 (120km)   1522 place 
Race 12.08.2022 (200km)   1025 place 
Race 18.08.2022 (300km)   659 place 
AS Pigeon 2022  1198 place, 4 races - speed 1142.7753