imglogo
Пръстен 44663/22 
Държава Russian Federation 
Име ALEXANDER SIROTKIN  

Training 07.07.2022 (5km)   1396 place 
Training 10.07.2022 (10km)   1140 place 
Training 15.07.2022 (15km)   1687 place 
Training 17.07.2022 (20km)   547 place 
Training 19.07.2022 (30km)   888 place 
Training 22.07.2022 (50km)   1481 place 
Training 26.07.2022 (70km)   1056 place 
Training 05.08.2022 (1km)   991 place 
Race 29.07.2022 (100km)   81 place 
Race 08.08.2022 (120km)   557 place 
Race 12.08.2022 (200km)   185 place 
Race 18.08.2022 (300km)   743 place 
Race 24.08.2022 (360km)   815 place 
AS Pigeon 2022  212 place, 5 races - speed 1278.6526