imglogo
Пръстен 010108/22 
Държава Bulgaria 
Име NOT ACTIVATED  

Training 07.07.2022 (5km)   1840 place 
Training 10.07.2022 (10km)   429 place 
Training 15.07.2022 (15km)   1772 place 
Training 17.07.2022 (20km)   514 place 
Training 19.07.2022 (30km)   160 place 
Training 22.07.2022 (50km)   1796 place 
Training 26.07.2022 (70km)   210 place 
Training 05.08.2022 (1km)   896 place 
Race 29.07.2022 (100km)   236 place 
Race 08.08.2022 (120km)   1742 place 
Race 12.08.2022 (200km)   1334 place 
AS Pigeon 2022  1578 place, 3 races - speed 1018.9809