imglogo
Пръстен 0988904/23 
Държава Romania 
Име FORUM RED BULL RACING  

Training 17.07.2023 (5km)   1325 place 
Training 18.07.2023 (10km)   503 place 
Training 19.07.2023 (15km)   609 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1828 place 
Training 24.07.2023 (40km)   1896 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1631 place 
Training 28.07.2023 (60km)   162 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  283 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  785 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  1113 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  477 place 
AS Pigeon 2023  957 place, 4 races - speed 1132.7932