imglogo
Пръстен 004869/23 
Държава Bulgaria 
Име NIK BOERS  

Training 17.07.2023 (5km)   401 place 
Training 18.07.2023 (10km)   511 place 
Training 19.07.2023 (15km)   449 place 
Training 21.07.2023 (25km)   149 place 
Training 24.07.2023 (40km)   2456 place 
Training 28.07.2023 (60km)   2206 place