imglogo
Пръстен 6325-4/23 
Държава Germany 
Име PALITU VICTOR  

Training 17.07.2023 (5km)   190 place 
Training 18.07.2023 (10km)   530 place 
Training 19.07.2023 (15km)   1013 place 
Training 21.07.2023 (25km)   398 place 
Training 24.07.2023 (40km)   800 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1833 place 
Training 28.07.2023 (60km)   432 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  187 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  532 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  1612 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  1008 place 
Race 23.08.2023 (360km) HOT SPOT 360 KM  382 place 
AS Pigeon 2023  679 place, 5 races - speed 929.5219