imglogo
Пръстен 002502/23 
Държава Bulgaria 
Име MARK NEWPORT  

Training 17.07.2023 (5km)   1950 place 
Training 18.07.2023 (10km)   1040 place 
Training 19.07.2023 (15km)   1581 place 
Training 21.07.2023 (25km)   106 place 
Training 24.07.2023 (40km)   143 place 
Training 26.07.2023 (50km)   224 place 
Training 28.07.2023 (60km)   467 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  561 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  303 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  1752 place 
AS Pigeon 2023  1717 place, 3 races - speed 950.6396