imglogo
Пръстен 9118-232/23 
Държава Germany 
Име RHOEN RACING TEAM  

Training 17.07.2023 (5km)   1410 place 
Training 18.07.2023 (10km)   1465 place 
Training 19.07.2023 (15km)   1232 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1165 place 
Training 24.07.2023 (40km)   1500 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1150 place 
Training 28.07.2023 (60km)   1063 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  1865 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  738 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  866 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  167 place 
Race 23.08.2023 (360km) HOT SPOT 360 KM  534 place 
AS Pigeon 2023  306 place, 5 races - speed 1111.0418