imglogo
Пръстен 2733-7700/23 
Държава Germany 
Име FAMILIE SOELLNER  

Training 17.07.2023 (5km)   1885 place 
Training 18.07.2023 (10km)   1562 place 
Training 19.07.2023 (15km)   2363 place 
Training 21.07.2023 (25km)   688 place 
Training 24.07.2023 (40km)   1955 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1654 place 
Training 28.07.2023 (60km)   461 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  701 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  835 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  86 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  498 place 
Race 23.08.2023 (360km) HOT SPOT 360 KM  159 place 
AS Pigeon 2023  203 place, 5 races - speed 1152.3269