imglogo
Пръстен 2733-7740/23 
Държава Germany 
Име FAMILIE SOELLNER  

Training 17.07.2023 (5km)   1303 place 
Training 18.07.2023 (10km)   588 place 
Training 19.07.2023 (15km)   471 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1114 place 
Training 24.07.2023 (40km)   696 place 
Training 26.07.2023 (50km)   237 place 
Training 28.07.2023 (60km)   822 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  341 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  1488 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  445 place 
AS Pigeon 2023  1310 place, 3 races - speed 1195.1342