imglogo
Пръстен 2733-7754/23 
Държава Germany 
Име FAMILIE SOELLNER  

Training 17.07.2023 (5km)   126 place 
Training 18.07.2023 (10km)   624 place 
Training 19.07.2023 (15km)   175 place 
Training 21.07.2023 (25km)   77 place 
Training 24.07.2023 (40km)   433 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1173 place 
Training 28.07.2023 (60km)   80 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  389 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  15 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  432 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  928 place 
Race 23.08.2023 (360km) HOT SPOT 360 KM  184 place 
AS Pigeon 2023  442 place, 5 races - speed 1023.6077