imglogo
Пръстен 2733-7756/23 
Държава Germany 
Име FAMILIE SOELLNER  

Training 17.07.2023 (5km)   50 place 
Training 18.07.2023 (10km)   509 place 
Training 19.07.2023 (15km)   458 place 
Training 21.07.2023 (25km)   693 place 
Training 24.07.2023 (40km)   209 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1187 place 
Training 28.07.2023 (60km)   696 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  355 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  1427 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  240 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  199 place 
Race 23.08.2023 (360km) HOT SPOT 360 KM  275 place 
AS Pigeon 2023  166 place, 5 races - speed 1174.4600