imglogo
Пръстен 2733-7763/23 
Държава Germany 
Име FAMILIE SOELLNER  

Training 17.07.2023 (5km)   427 place 
Training 18.07.2023 (10km)   589 place 
Training 19.07.2023 (15km)   263 place 
Training 21.07.2023 (25km)   158 place 
Training 24.07.2023 (40km)   343 place 
Training 26.07.2023 (50km)   63 place 
Training 28.07.2023 (60km)   78 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  8 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  1752 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  374 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  891 place 
Race 23.08.2023 (360km) HOT SPOT 360 KM  292 place 
AS Pigeon 2023  563 place, 5 races - speed 970.0813