imglogo
Пръстен 9532413/23 
Държава Nederland 
Име JAAP KOEHOORN  

Training 17.07.2023 (5km)   646 place 
Training 18.07.2023 (10km)   207 place 
Training 19.07.2023 (15km)   706 place 
Training 21.07.2023 (25km)   943 place 
Training 24.07.2023 (40km)   158 place 
Training 26.07.2023 (50km)   2214 place 
Training 28.07.2023 (60km)   594 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  508 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  846 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  661 place 
Race 23.08.2023 (360km) HOT SPOT 360 KM  853 place 
AS Pigeon 2023  1000 place, 4 races - speed 974.0399