imglogo
Пръстен 4195-515/23 
Държава Germany 
Име ZG HELIOS B  

Training 17.07.2023 (5km)   398 place 
Training 18.07.2023 (10km)   1020 place 
Training 19.07.2023 (15km)   808 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1171 place 
Training 24.07.2023 (40km)   701 place 
Training 26.07.2023 (50km)   406 place 
Training 28.07.2023 (60km)   332 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  1885 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  114 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  732 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  466 place 
Race 23.08.2023 (360km) HOT SPOT 360 KM  287 place 
AS Pigeon 2023  325 place, 5 races - speed 1096.5762