imglogo
Пръстен 9026892/23 
Държава Nederland 
Име BEST OF THE EAST  

Training 17.07.2023 (5km)   350 place 
Training 18.07.2023 (10km)   24 place 
Training 19.07.2023 (15km)   517 place 
Training 21.07.2023 (25km)   998 place 
Training 24.07.2023 (40km)   2187 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1135 place 
Training 28.07.2023 (60km)   304 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  998 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  255 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  260 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  624 place 
AS Pigeon 2023  976 place, 4 races - speed 1045.2059