imglogo
Пръстен 9014001/23 
Държава Nederland 
Име BEST OF THE EAST  

Training 17.07.2023 (5km)   237 place 
Training 18.07.2023 (10km)   320 place 
Training 19.07.2023 (15km)   279 place 
Training 21.07.2023 (25km)   692 place 
Training 24.07.2023 (40km)   616 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1819 place 
Training 28.07.2023 (60km)   531 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  597 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  1623 place 
AS Pigeon 2023  1927 place, 2 races - speed 1185.1500