imglogo
Пръстен 9004412/23 
Държава Nederland 
Име BEST OF THE EAST  

Training 17.07.2023 (5km)   188 place 
Training 18.07.2023 (10km)   258 place 
Training 19.07.2023 (15km)   165 place 
Training 21.07.2023 (25km)   343 place 
Training 24.07.2023 (40km)   77 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1989 place 
Training 28.07.2023 (60km)   243 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  1196 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  2003 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  1681 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  991 place 
AS Pigeon 2023  1133 place, 4 races - speed 706.0664