imglogo
Пръстен 7082292/23 
Държава Nederland 
Име BEST OF THE EAST  

Training 17.07.2023 (5km)   1345 place 
Training 18.07.2023 (10km)   646 place 
Training 19.07.2023 (15km)   1301 place 
Training 21.07.2023 (25km)   95 place 
Training 24.07.2023 (40km)   487 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1832 place 
Training 28.07.2023 (60km)   1029 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  1578 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  661 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  1563 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  423 place 
AS Pigeon 2023  970 place, 4 races - speed 1071.0927