imglogo
Пръстен 5230-1564/23 
Държава Austria 
Име EPA TEAM NADIR COBANOGLU  

Training 17.07.2023 (5km)   957 place 
Training 18.07.2023 (10km)   1252 place 
Training 19.07.2023 (15km)   1917 place 
Training 21.07.2023 (25km)   392 place 
Training 24.07.2023 (40km)   457 place 
Training 26.07.2023 (50km)   298 place 
Training 28.07.2023 (60km)   618 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  1088 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  876 place 
AS Pigeon 2023  1857 place, 2 races - speed 1227.1196