imglogo
Пръстен 9186621/23 
Държава Turkey 
Име ISMAIL KIRSOY - TIRCI  

Training 17.07.2023 (5km)   348 place 
Training 18.07.2023 (10km)   531 place 
Training 19.07.2023 (15km)   856 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1051 place 
Training 24.07.2023 (40km)   513 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1869 place 
Training 28.07.2023 (60km)   758 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  712 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  620 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  875 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  741 place 
AS Pigeon 2023  1011 place, 4 races - speed 957.8319