imglogo
Пръстен 9186638/23 
Държава Turkey 
Име ISMAIL KIRSOY - TIRCI  

Training 17.07.2023 (5km)   2211 place 
Training 18.07.2023 (10km)   808 place 
Training 19.07.2023 (15km)   1402 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1766 place 
Training 24.07.2023 (40km)   720 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1355 place 
Training 28.07.2023 (60km)   1154 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  1104 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  426 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  1159 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  558 place 
AS Pigeon 2023  977 place, 4 races - speed 1043.1366