imglogo
Пръстен 9186660/23 
Държава Turkey 
Име ISMAIL KIRSOY - TIRCI  

Training 17.07.2023 (5km)   196 place 
Training 18.07.2023 (10km)   340 place 
Training 19.07.2023 (15km)   464 place 
Training 21.07.2023 (25km)   622 place 
Training 24.07.2023 (40km)   211 place 
Training 26.07.2023 (50km)   4 place 
Training 28.07.2023 (60km)   43 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  1070 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  2052 place 
AS Pigeon 2023  2069 place, 2 races - speed 672.9509