imglogo
Пръстен 9186622/23 
Държава Turkey 
Име ISMAIL KIRSOY - TIRCI  

Training 17.07.2023 (5km)   605 place 
Training 18.07.2023 (10km)   1688 place 
Training 19.07.2023 (15km)   1727 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1417 place 
Training 24.07.2023 (40km)   2098 place 
Training 26.07.2023 (50km)   660 place 
Training 28.07.2023 (60km)   1088 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  200 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  195 place 
AS Pigeon 2023  1791 place, 2 races - speed 1302.9020