imglogo
Пръстен 5136-1106/23 
Държава Germany 
Име GOETZ GUENTER  

Training 17.07.2023 (5km)   1036 place 
Training 18.07.2023 (10km)   1144 place 
Training 19.07.2023 (15km)   1088 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1633 place 
Training 24.07.2023 (40km)   1838 place 
Training 26.07.2023 (50km)   1334 place 
Training 28.07.2023 (60km)   214 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  1584 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  734 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  561 place 
AS Pigeon 2023  1393 place, 3 races - speed 1176.3147