imglogo
Пръстен 5136-1188/23 
Държава Germany 
Име GOETZ GUENTER  

Training 17.07.2023 (5km)   1855 place 
Training 18.07.2023 (10km)   1594 place 
Training 19.07.2023 (15km)   999 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1275 place 
Training 24.07.2023 (40km)   981 place 
Training 26.07.2023 (50km)   378 place 
Training 28.07.2023 (60km)   1406 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  155 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  1552 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  1166 place 
AS Pigeon 2023  1451 place, 3 races - speed 1159.2265