imglogo
Пръстен 319-472/23 
Държава Austria 
Име SLAVKO KUTLESA  

Training 17.07.2023 (5km)   2381 place 
Training 18.07.2023 (10km)   2232 place 
Training 21.07.2023 (25km)   918 place 
Training 24.07.2023 (40km)   530 place 
Training 26.07.2023 (50km)   58 place 
Training 28.07.2023 (60km)   1276 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  986 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  1328 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  1449 place 
Race 14.08.2023 (300km) HOT SPOT 300 KM  270 place 
Race 23.08.2023 (360km) HOT SPOT 360 KM  592 place 
AS Pigeon 2023  354 place, 5 races - speed 1078.7870