imglogo
Пръстен 319-456/23 
Държава Austria 
Име SLAVKO KUTLESA  

Training 17.07.2023 (5km)   2133 place 
Training 18.07.2023 (10km)   635 place 
Training 19.07.2023 (15km)   1000 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1717 place 
Training 24.07.2023 (40km)   289 place 
Training 26.07.2023 (50km)   277 place 
Training 28.07.2023 (60km)   138 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  1999 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  472 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  167 place 
AS Pigeon 2023  1442 place, 3 races - speed 1160.5858