imglogo
Пръстен 2289-288/23 
Държава Germany 
Име ISLAM FAMILIE  

Training 17.07.2023 (5km)   837 place 
Training 18.07.2023 (10km)   659 place 
Training 19.07.2023 (15km)   1205 place 
Training 21.07.2023 (25km)   224 place 
Training 24.07.2023 (40km)   1769 place 
Training 26.07.2023 (50km)   2138 place 
Training 28.07.2023 (60km)   529 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  1975 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  439 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  1307 place 
AS Pigeon 2023  1594 place, 3 races - speed 1101.5628