imglogo
Пръстен 233106/23 
Държава Romania 
Име BIBI STEFANESCU  

Training 17.07.2023 (5km)   386 place 
Training 18.07.2023 (10km)   408 place 
Training 19.07.2023 (15km)   1182 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1010 place 
Training 24.07.2023 (40km)   115 place 
Training 26.07.2023 (50km)   992 place 
Training 28.07.2023 (60km)   331 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  2140 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  908 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  660 place 
AS Pigeon 2023  1666 place, 3 races - speed 1040.0539