imglogo
Пръстен 233131/23 
Държава Romania 
Име BIBI STEFANESCU  

Training 17.07.2023 (5km)   637 place 
Training 18.07.2023 (10km)   970 place 
Training 19.07.2023 (15km)   14 place 
Training 21.07.2023 (25km)   1030 place 
Training 24.07.2023 (40km)   1408 place 
Training 26.07.2023 (50km)   294 place 
Training 28.07.2023 (60km)   517 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  136 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  241 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  1557 place 
AS Pigeon 2023  1391 place, 3 races - speed 1176.4503