imglogo
Пръстен 237159/23 
Държава Romania 
Име BIBI STEFANESCU  

Training 17.07.2023 (5km)   2161 place 
Training 18.07.2023 (10km)   2393 place 
Training 19.07.2023 (15km)   2318 place 
Training 21.07.2023 (25km)   2241 place 
Training 24.07.2023 (40km)   2374 place 
Training 26.07.2023 (50km)   194 place 
Training 28.07.2023 (60km)   2109 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  2095 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  1349 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  576 place 
AS Pigeon 2023  1644 place, 3 races - speed 1062.4335