imglogo
Пръстен A-10761/23 
Държава Great Britain 
Име TEAM UK  

Training 17.07.2023 (5km)   586 place 
Training 18.07.2023 (10km)   317 place 
Training 19.07.2023 (15km)   171 place 
Training 21.07.2023 (25km)   317 place 
Training 24.07.2023 (40km)   361 place 
Training 26.07.2023 (50km)   868 place 
Training 28.07.2023 (60km)   1132 place 
Race 01.08.2023 (100km) HOT SPOT 100 KM  286 place 
Race 05.08.2023 (140km) HOT SPOT 140 KM  1618 place 
Race 09.08.2023 (200km) HOT SPOT 200 KM  496 place 
Race 23.08.2023 (360km) HOT SPOT 360 KM  813 place 
AS Pigeon 2023  1022 place, 4 races - speed 948.8422