Състезания

Training and race results online >>>


Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
Botosani, Romania  505  05.09.2021 08:15:00   
No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
2  EDIP SHABAN BG-21-44461 05.09.2021 14:41:33 1306,407
5  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-21-54445 05.09.2021 14:50:40 1276,275
10  Georgi Varbanov BG-21-002112 05.09.2021 14:56:35 1257,506
11  ALDO BG-21-15393 05.09.2021 14:56:58 1256,294
13  Nikolai Simeonov BG-21-15612 05.09.2021 14:58:23 1251,903
17  BULLET BG-21-006746 05.09.2021 15:10:40 1214,868
18  VICONT & VICONTESA BG-21-21406 05.09.2021 15:10:58 1214,010
19  DIMITAR TODOROV BG-21-69023 05.09.2021 15:11:02 1213,824
20  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-21-54435 05.09.2021 15:11:04 1213,714
26  EFRAIM HIKMET DV-21-7169-344 05.09.2021 16:25:42 1029,142
31  VICONT & VICONTESA BG-21-21474 05.09.2021 16:28:24 1023,499
33  TEAM TOPOLI BG-21-002178 05.09.2021 17:10:28 943,081
34  Svetlan Stefanov BG-21-50382 05.09.2021 17:11:23 941,470
40  FAMILY NOEVI BG-21-000344 05.09.2021 17:56:31 868,401
43  VYARA & DIMO BG-21-005530 05.09.2021 19:33:18 744,504
46  OSMAN REMZI BG-21-022115 05.09.2021 19:43:19 733,668
47  ZAHARI ZAHARIEV BG-21-05318 05.09.2021 20:29:54 687,159
52  LUBOMIR GERMANOV BG-21-025116 06.09.2021 07:13:38 366,301
58  MIHAIL IVANOV BG-21-19830 06.09.2021 07:33:38 361,066
62  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-21-001123 06.09.2021 07:52:02 356,378
63  OLR SLIVEN BG-21-011828 06.09.2021 07:52:37 356,229
64  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-21-54466 06.09.2021 07:56:35 355,236
67  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-21-54557 06.09.2021 08:14:04 350,921
68  FAMILY NOEVI BG-21-000501 06.09.2021 08:15:45 350,509
70  PLAMEN KOTSEV BG-21-004306 06.09.2021 08:25:52 348,066
76  GEORGI TODOROV GEORGIEV BG-21-58411 06.09.2021 08:39:14 344,887
82  RADI IVANOV BG-21-013803 06.09.2021 08:56:14 340,932
83  D.TODOROV & G.STOEV BG-21-61150 06.09.2021 08:59:24 340,204
95  ANDREI NAKOV BG-21-026452 06.09.2021 10:57:43 315,087
96  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-21-023082 06.09.2021 10:58:31 314,930
104  AMET ANGELOV BG-21-00698 06.09.2021 13:11:03 290,889
107  TEAM GALATA BG-21-007413 06.09.2021 14:26:00 278,850
110  DEYAN - DEVNYA BG-21-003543 06.09.2021 14:44:05 276,094
112  TSVETKO ANGELOV BG-21-019323 06.09.2021 15:04:06 273,105
115  BONDILA + SVILEN BG-21-014038 06.09.2021 15:18:51 270,943
116  UNCLE JOS BG-21-011526 06.09.2021 15:27:45 269,655
118  MILKOTEV BG-21-19263 06.09.2021 16:32:57 260,584
119  BOJIDAR DJAMBAZOV BG-21-025822 06.09.2021 16:33:07 260,561
124  VALYA & ROSEN DOBREVI BG-21-019414 07.09.2021 07:42:27 177,351
127  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-21-023071 07.09.2021 09:01:12 172,579
128  NASKO STOYANOV BG-21-44702 07.09.2021 09:05:34 172,321
134  EDIP SHABAN BG-21-44411 08.09.2021 12:53:47 109,812
135  NURIDIN YSEIN BG-21-41549 09.09.2021 11:07:36 85,123
136  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-21-54476 09.09.2021 11:27:41 84,836
138  FAMILY KOSTOVI BG-21-005217 09.09.2021 19:39:16 78,364
142  EDIP SHABAN BG-21-44495 11.09.2021 16:51:28 55,152
147  FAMILY DIMITROVI BG-21-000158 13.09.2021 08:33:11 43,768
149  VALIO PASTRAKA RO-21-510207 13.09.2021 10:22:01 43,359
158  MARK NEWPORT BG-21-000420 15.09.2021 10:23:48 34,759
163  EDIP SHABAN BG-21-44465 16.09.2021 19:02:45 30,629
164  ANDREI NAKOV BG-21-026454 17.09.2021 09:24:23 29,108
167  MIHAIL IVANOV BG-21-003305 18.09.2021 09:10:37 26,897
169  Gancho & Hristo Mladshi BG-21-000674 18.09.2021 11:09:35 26,727
170  Iliyan Dambov BG-21-025195 18.09.2021 11:14:13 26,721
173  VICONT & VICONTESA BG-21-21450 19.09.2021 15:34:39 24,515
175  Ramo & Eren & Bangoju BG-21-40310 20.09.2021 09:13:34 23,316
182  P. MITOV & SG BG-21-025019 23.09.2021 10:11:40 19,396
183  NASKO STOYANOV BG-21-44734 23.09.2021 10:14:24 19,394
185  TEAM GALATA BG-21-007418 24.09.2021 16:44:25 18,120
189  Team Srednogorie BG-21-015529 26.09.2021 13:44:55 16,520
191  GENADI GEORGIEV & DIMITAR KASABOV RO-21-665352 27.09.2021 10:32:01 15,872