Състезания

Training and race results online >>>


Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
Ionaseni, Botosani RO  515  04.09.2022 07:33:00   
No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
2  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-021547 04.09.2022 14:16:48 1275,373
5  FAMILY KOSTOVI BG-22-001068 04.09.2022 15:04:58 1139,455
11  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60382 04.09.2022 15:12:06 1121,736
16  MAKSIM KUMANOV BG-22-006693 04.09.2022 15:19:23 1104,229
17  OSMAN REMZI BG-22-031614 04.09.2022 15:19:26 1104,113
18  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-22-002190 04.09.2022 15:19:40 1103,550
19  TEAM GEORGI & EMIL BG-22-60053 04.09.2022 15:20:03 1102,644
21  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60392 04.09.2022 15:22:10 1097,684
23  MARK & VIC NEWPORT BG-22-001501 04.09.2022 15:26:35 1087,435
27  TEAM SEVDALIN RUSEV BG-22-43399 04.09.2022 15:27:40 1084,935
34  MIHAIL IVANOV BG-22-022692 04.09.2022 15:50:57 1034,214
35  VALIO PASTRAKA BG-22-20501 04.09.2022 15:56:54 1022,003
40  IVAN & DIMO BG-22-23362 04.09.2022 16:34:28 951,095
43  TEAM NOEV & DINEV BG-22-000598 04.09.2022 16:45:08 932,725
44  TODOR TODOROV BG-22-022364 04.09.2022 16:48:27 927,171
45  EDIP SHABAN BG-22-44448 04.09.2022 16:48:33 927,002
46  ILKO & ERIK BG-22-63029 04.09.2022 16:56:30 913,906
49  OSMAN REMZI BG-22-031609 04.09.2022 17:19:18 878,383
50  DIAN ANGELOV BG-22-51363 04.09.2022 17:26:01 868,425
54  DILI - 72 BG-22-21905 04.09.2022 17:58:53 822,833
56  FAMILY KOSTOVI BG-22-001065 04.09.2022 18:17:45 798,759
60  VALIO PASTRAKA BG-22-20521 04.09.2022 18:47:35 763,431
62  TEAM GEORGI & EMIL BG-22-60070 04.09.2022 18:50:55 759,676
63  DILI - 72 BG-22-026492 04.09.2022 18:51:03 759,529
64  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60369 04.09.2022 18:52:20 758,088
66  DANI & SON BG-22-62814 04.09.2022 19:00:13 749,396
69  OLR SLIVEN BG-22-004822 04.09.2022 19:02:51 746,529
71  ISKENDER & HALIT BG-22-28214 04.09.2022 19:39:57 708,432
77  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-031060 05.09.2022 07:13:29 362,550
82  TEAM GEORGI & EMIL BG-22-60081 05.09.2022 07:44:39 354,766
88  DEYAN - DEVNYA BG-22-022064 05.09.2022 08:01:29 350,699
89  D.TODOROV & Dr. S.TODOROV BG-22-28043 05.09.2022 08:03:50 350,138
91  BULLET BG-22-022211 05.09.2022 08:06:09 349,589
94  LUBOMIR & BORIS ALEKSOVI BG-22-001051 05.09.2022 08:14:03 347,725
95  TEAM N & G BG-22-026497 05.09.2022 08:16:28 347,157
100  DIMITAR KASABOV RO-22-0462809 05.09.2022 08:47:52 339,960
102  GERMAN-BULGARIAN-FRIENDSHIP BG-22-026011 05.09.2022 08:57:34 337,798
103  ISKENDER & HALIT BG-22-55019 05.09.2022 09:00:37 337,125
106  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-031001 05.09.2022 09:05:33 336,039
107  IVAN & DIMO RO-22-0462949 05.09.2022 09:09:43 335,128
108  EDIP SHABAN BG-22-44425 05.09.2022 09:10:49 334,890
110  IVAN & DIMO RO-22-0462926 05.09.2022 09:11:08 334,819
111  TEAM SEVDALIN RUSEV BG-22-033104 05.09.2022 09:19:44 332,959
112  TODOR STANKOV BG-22-000345 05.09.2022 09:24:03 332,030
113  GUNTER OSMANOV BG-22-026494 05.09.2022 09:25:46 331,666
114  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60366 05.09.2022 09:30:15 330,708
117  OLR SLIVEN BG-22-023510 05.09.2022 09:45:56 327,411
119  NASKO STOYANOV BG-22-41183 05.09.2022 09:47:09 327,160
122  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60550 05.09.2022 09:50:01 326,564
124  ISO ISMAIL BG-22-026822 05.09.2022 09:54:28 325,645
126  NURIDIN YSEIN BG-22-024405 05.09.2022 09:56:46 325,172
130  SVILEN PENKOV BG-22-009034 05.09.2022 10:10:33 322,367
131  EFRAIM HIKMET TR-22-34-10022 05.09.2022 10:16:40 321,136
132  MARIO & CHEFO BG-22-026604 05.09.2022 10:18:03 320,861
133  D.TODOROV & G.STOEV BG-22-39084 05.09.2022 10:18:18 320,810
135  BURAK & TURGUT ALSANCAK BG-22-58409 05.09.2022 10:29:07 318,662
140  MAKSIM KUMANOV BG-22-006707 05.09.2022 10:53:45 313,879
141  ISKENDER & HALIT BG-22-55016 05.09.2022 10:58:21 313,003
143  TEAM GEORGI & EMIL BG-22-60069 05.09.2022 11:00:49 312,533
146  TEAM M.GEORGIEV & V.KOZHUKLIEV BG-22-018278 05.09.2022 11:37:07 305,798
147  EROL LUTVI TR-22-35-00721 05.09.2022 11:45:27 304,290
148  TEAM NOEV & DINEV BG-22-000548 05.09.2022 11:45:52 304,215
150  DIAN ANGELOV BG-22-51372 05.09.2022 11:48:54 303,671
152  ISO ISMAIL BG-22-026825 05.09.2022 12:02:23 301,277
155  EFRAIM HIKMET TR-22-35-00716 05.09.2022 12:04:42 300,869
159  TEAM GEORGI & EMIL BG-22-60057 05.09.2022 12:47:08 293,590
160  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-031036 05.09.2022 12:51:32 292,856
162  IVO SHOPSKI BG-22-48177 05.09.2022 13:02:31 291,039
163  AHTER ZAIMOV BG-22-010182 05.09.2022 13:20:00 288,190
166  FAMILY NOEVI BG-22-000344 05.09.2022 13:52:27 283,052
167  MARIO & CHEFO BG-22-022814 05.09.2022 14:10:30 280,271
168  DIMITAR KASABOV RO-22-0462807 05.09.2022 14:17:55 279,145
169  TEAM VECTOR MIG 71 BG-22-004364 05.09.2022 14:30:40 277,228
176  FAM. PEICHEVI BG-22-50525 05.09.2022 16:56:37 257,035
177  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-021525 05.09.2022 17:14:38 254,744
180  IVAN IVANOV-KAVARNA BG-22-42482 05.09.2022 19:05:43 241,474
182  TODOR TODOROV BG-22-022333 06.09.2022 07:42:09 178,252
183  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60320 06.09.2022 07:48:51 177,840
184  TEAM GEORGI & EMIL BG-22-60095 06.09.2022 07:48:56 177,835
188  TEAM NOEV & DINEV BG-22-000502 06.09.2022 08:02:19 177,017
192  MIHAIL IVANOV BG-22-05625 06.09.2022 08:24:04 175,703
195  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-22-002188 06.09.2022 10:17:38 169,149
205  TEAM GENERAL TOSHEVO BG-22-50553 09.09.2022 13:41:43 68,043
206  GURSEL - HALIT BG-22-55219 10.09.2022 09:26:28 58,834
207  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60545 11.09.2022 08:23:43 50,836
208  ANDREI NAKOV BG-22-022710 11.09.2022 08:26:29 50,822
215  LEVEN ASENOV RO-22-247068 12.09.2022 08:53:22 44,395
216  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-031030 12.09.2022 08:55:35 44,387
222  TEAM GEORGI & EMIL BG-22-60078 12.09.2022 12:14:24 43,639
224  MARIAN PASKOV BG-22-51593 12.09.2022 14:15:59 43,194
225  LUBOMIR & BORIS ALEKSOVI BG-22-001049 12.09.2022 19:24:40 42,104
228  TEAM GENERAL TOSHEVO BG-22-50114 13.09.2022 09:28:28 39,387
230  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60492 13.09.2022 10:40:13 39,172
232  BULLET & T.TODOROV BG-22-022343 13.09.2022 15:36:43 38,308
233  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60329 13.09.2022 15:41:55 38,293
240  M.RAVALI & BORIS BG-22-55031 14.09.2022 19:21:17 34,087
243  KATYA & SHTERYO MARINOVI BG-22-02020 16.09.2022 09:13:50 29,630
245  BONDILA + SVILEN BG-22-010123 17.09.2022 10:31:59 27,250
247  VALENTIN MILEV BELG-22-6015150 18.09.2022 10:24:09 25,331
248  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60349 18.09.2022 10:48:13 25,301
254  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60385 19.09.2022 13:52:34 23,431
258  ANDREI NAKOV BG-22-022730 19.09.2022 19:04:47 23,103
261  TODOR TODOROV BG-22-022350 20.09.2022 10:22:04 22,190
262  TEAM DEI BG-22-63034 20.09.2022 10:47:12 22,166
263  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-60354 20.09.2022 17:12:47 21,804
264  AHTER ZAIMOV BG-22-010184 21.09.2022 09:24:20 20,942
268  D.TODOROV & G.STOEV BG-22-39091 22.09.2022 09:57:02 19,759
270  MIHAIL IVANOV BG-22-05614 22.09.2022 18:38:05 19,372
271  OSMAN REMZI BG-22-031603 22.09.2022 18:38:38 19,371
273  GERMAN-BULGARIAN-FRIENDSHIP DV-22-4025-391 23.09.2022 18:07:07 18,397
274  EDIP SHABAN BG-22-44413 24.09.2022 10:37:12 17,768
275  SUNAY NIYAZI BG-22-06654 24.09.2022 12:51:45 17,686
276  AMET ANGELOV BG-22-00692 25.09.2022 16:17:42 16,740
277  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-22-031079 27.09.2022 09:50:23 15,485
282  DEYAN - DEVNYA BG-22-022050 05.10.2022 17:26:29 11,385