Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  70  23.07.2016    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
86 0,000  Denis Culic 20345/16 23.07.2016 07:22:30 0,000
100 0,000  Jenjic Bosko 23688/16 23.07.2016 07:22:31 0,000
168 0,000  Jenjic Bosko 3 23684/16 23.07.2016 07:22:43 0,000
347 0,000  Jenjic Bosko 2 23681/16 23.07.2016 07:23:13 0,000
402 0,000  Jenjic Bosko 23695/16 23.07.2016 07:23:24 0,000
437 0,000  Jenjic Bosko 3 23668/16 23.07.2016 07:23:32 0,000
441 0,000  Jenjic Bosko 3 23669/16 23.07.2016 07:23:33 0,000
460 0,000  Jenjic Bosko 3 23672/16 23.07.2016 07:23:37 0,000
500 0,000  Denis Culic 20385/16 23.07.2016 07:23:49 0,000
569 0,000  Jenjic Bosko 2 23676/16 23.07.2016 07:25:18 0,000
581 0,000  Jenjic Bosko 2 23680/16 23.07.2016 07:30:53 0,000
582 0,000  Jenjic Bosko 3 23677/16 23.07.2016 07:31:20 0,000