Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  80  24.07.2017    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
15 0,000  Van Sterkhem - Meerman - Moerman 4027812/17 24.07.2017 07:56:24 0,000
35 0,000  Pitone + Vielahn . 6174715/17 24.07.2017 07:56:27 0,000
51 0,000  Van Sterkhem - Meerman - Moerman 4166760/17 24.07.2017 07:56:29 0,000
69 0,000  Morren Sarah 4032376/17 24.07.2017 07:56:32 0,000
97 0,000  Roels Anton 4044877/17 24.07.2017 07:56:36 0,000
112 0,000  Tibichi Florin 4089508/17 24.07.2017 07:56:38 0,000
117 0,000  TEAM Van Stichel - De Swaef 4122074/17 24.07.2017 07:56:39 0,000
132 0,000  Tibichi Florin 4089506/17 24.07.2017 07:56:41 0,000
142 0,000  Cesaro . 4047825/17 24.07.2017 07:56:43 0,000
155 0,000  Roels Anton 4044885/17 24.07.2017 07:56:46 0,000
171 0,000  Loft MARINA 4037772/17 24.07.2017 07:56:47 0,000
202 0,000  Roels Anton 4044876/17 24.07.2017 07:56:52 0,000
215 0,000  Cesaro . 4047837/17 24.07.2017 07:56:54 0,000
224 0,000  Tibichi Florin 4089501/17 24.07.2017 07:56:55 0,000
277 0,000  Potvin - De Coster 2048652/17 24.07.2017 07:57:06 0,000
297 0,000  MARINA LOFT 4037777/17 24.07.2017 07:57:09 0,000
320 0,000  Cesaro . 4031288/17 24.07.2017 07:57:18 0,000
357 0,000  Roels Anton 4044813/17 24.07.2017 07:57:48 0,000
421 0,000  Tibichi Florin 4089505/17 24.07.2017 08:01:20 0,000